Calculează Valoarea Viitoare a Investiției și Dobânda Compusă produsă de Suma Inițială de 1.000,00 Lei, împrumutată sau depozitată, cu durata de 1 an, 5,00% rată anuală a dobânzii, dobândă compusă săptămânal (de 52 de ori pe an)

Formulă de calcul. Notații folosite. Defalcarea pe perioade a proiectului.


[1] Metoda de calcul folosită: 30 / 360

Numărul de zile dintr-o lună = 30


Numărul de zile dintr-un an = 360


Numărul de săptămâni dintr-un an = 52


[2] Valoarea Viitoare a Investiției, V
Formulă de calcul:

V =


S × (1 + r/n)n×t


V, Valoarea Viitoare a Investiției


S, Suma inițială, S = 1.000,00


r, Rata anuală a dobânzii compuse, r = 5,00%


n, De câte ori se compune dobânda de-a lungul unui an
Frecvența dobânzii compuse: săptămânal (de 52 de ori pe an)
n = 52


r/n = 5,00%/52 = (5,00 : 100)/52 = 5,00/(100 × 52)
r/n = 0,000961538462


t, Durata investiției
n×t, Durata investiției, raportată la n

n×t =

+ 1 an × 52 săptămâni / an

n×t ≈ 51,999999999999 săptămâni


>> Dobânda compusă: ce este, cum se calculează?


Calculează V
Înlocuiește variabilele în formula de calcul V:

V =


S × (1 + r/n)n×t =


1.000,00 × (1 + 0,000961538462)51,999999999999 =


1.000,00 × 1,00096153846251,999999999999 =


1.000,00 × 1,051245841952 ≈


1.051,25


[3] Dobânda compusă, DC
Formulă de calcul

DC = V - S


DC, dobânda compusă

V, Valoarea Viitoare a Investiției

S, Suma inițială


DC ≈


1.051,25 - 1.000,00 ≈


51,25


[4] Defalcarea pe perioade a proiectului. Lunar.

Dobânda compusă: săptămânal (de 52 de ori pe an).

Lună Zile Dobândă Dobândă
totală
Balanță
0 0 -- -- 1.000,00
1 30 4,17 4,17 1.004,17
2 30 4,19 8,36 1.008,36
3 30 4,21 12,57 1.012,57
4 30 4,23 16,80 1.016,80
5 30 4,24 21,04 1.021,04
6 30 4,26 25,30 1.025,30
7 30 4,28 29,58 1.029,58
8 30 4,30 33,88 1.033,88
9 30 4,31 38,19 1.038,19
10 30 4,33 42,53 1.042,53
11 30 4,35 46,88 1.046,88
12 30 4,37 51,25 1.051,25
Lună Zile Dobândă Dobândă
totală
Balanță

Răspuns:

Suma inițială = 1.000,00

Valoarea Viitoare a Investiției = 1.051,25

Dobânda compusă = 51,25


Calculator: Dobânda Compusă, Valoarea Viitoare a Investiției

V = S × (1 + r/n)n×t + A × [(1 + r/m)m×t - 1] : r/m

V = Valoarea viitoare a investiției

S = Suma inițială investită

A = Contribuție periodică, bani adăugați periodic, în plus față de Suma inițială investită, S

r = Rata dobânzii anuale

n = de câte ori se compune dobânda de-a lungul unui an

m = de câte ori se face contribuția periodică de-a lungul unui an

t = Numărul de ani cât durează investiția

t și r se măsoară folosind aceeași unitate de măsură

Ultimele calcule: dobânzi compuse și valori viitoare ale investițiilor

Calculează dobânda compusă și Valoarea Viitoare a Investiției. Suma inițială: 1.000,00 Rata anuală a dobânzii: 5,00% Frecvența Dobânzii Compuse: săptămânal Durata: 1 an 06 feb, 12:22 EET (UTC +2)
Calculează dobânda compusă și Valoarea Viitoare a Investiției. Suma inițială: 2.000,00 Rata anuală a dobânzii: 14,00% Frecvența Dobânzii Compuse: zilnic Durata: 5 ani 06 feb, 11:52 EET (UTC +2)
Calculează dobânda compusă și Valoarea Viitoare a Investiției. Suma inițială: 100,00 Rata anuală a dobânzii: 10,00% Frecvența Dobânzii Compuse: lunar Durata: 1 an și 6 luni Contribuție periodică: 615,00 Contribuția se face: lunar Contribuția se adaugă la balanță: la începutul fiecărei perioade de compunere 06 feb, 11:51 EET (UTC +2)
Calculează dobânda compusă și Valoarea Viitoare a Investiției. Suma inițială: 2.000,00 Rata anuală a dobânzii: 14,00% Frecvența Dobânzii Compuse: zilnic Durata: 5 ani 06 feb, 11:49 EET (UTC +2)
Calculează dobânda compusă și Valoarea Viitoare a Investiției. Suma inițială: 100,00 Rata anuală a dobânzii: 10,00% Frecvența Dobânzii Compuse: lunar Durata: 1 an și 6 luni Contribuție periodică: 615,00 Contribuția se face: lunar Contribuția se adaugă la balanță: la începutul fiecărei perioade de compunere 06 feb, 11:49 EET (UTC +2)
Calculează dobânda compusă și Valoarea Viitoare a Investiției. Suma inițială: 100,00 Rata anuală a dobânzii: 10,00% Frecvența Dobânzii Compuse: lunar Durata: 1 an și 6 luni Contribuție periodică: 615,00 Contribuția se face: lunar Contribuția se adaugă la balanță: la începutul fiecărei perioade de compunere 06 feb, 11:20 EET (UTC +2)
Calculează dobânda compusă și Valoarea Viitoare a Investiției. Suma inițială: 2.000,00 Rata anuală a dobânzii: 14,00% Frecvența Dobânzii Compuse: zilnic Durata: 5 ani 06 feb, 10:47 EET (UTC +2)
Calculează dobânda compusă și Valoarea Viitoare a Investiției. Suma inițială: 80.000,00 Rata anuală a dobânzii: 10,00% Frecvența Dobânzii Compuse: anual Durata: 3 ani 06 feb, 09:53 EET (UTC +2)
Calculează dobânda compusă și Valoarea Viitoare a Investiției. Suma inițială: 55.000.000,00 Rata anuală a dobânzii: 20,00% Frecvența Dobânzii Compuse: săptămânal Durata: 5 ani Contribuție periodică: 200,00 Contribuția se face: lunar Contribuția se adaugă la balanță: la începutul fiecărei perioade de compunere 06 feb, 07:42 EET (UTC +2)
Calculează dobânda compusă și Valoarea Viitoare a Investiției. Suma inițială: 10.000,00 Rata anuală a dobânzii: 5,00% Frecvența Dobânzii Compuse: lunar Durata: 5 ani Contribuție periodică: 300,00 Contribuția se face: lunar Contribuția se adaugă la balanță: la începutul fiecărei perioade de compunere 06 feb, 06:52 EET (UTC +2)
Calculează dobânda compusă și Valoarea Viitoare a Investiției. Suma inițială: 98.942,00 Rata anuală a dobânzii: 7,00% Frecvența Dobânzii Compuse: anual Durata: 5 ani 06 feb, 05:28 EET (UTC +2)
Calculează dobânda compusă și Valoarea Viitoare a Investiției. Suma inițială: 600.000,00 Rata anuală a dobânzii: 8,20% Frecvența Dobânzii Compuse: anual Durata: 1 an 06 feb, 03:17 EET (UTC +2)
Calculează dobânda compusă și Valoarea Viitoare a Investiției. Suma inițială: 100,00 Rata anuală a dobânzii: 30,08% Frecvența Dobânzii Compuse: zilnic Durata: 1 an 06 feb, 03:00 EET (UTC +2)
Toate calculele efectuate de utilizatori: dobânzi compuse și valori viitoare ale investițiilor


Dobânda compusă.

Dobânda. Dobânda simplă și dobânda compusă. Diferențe.

Cum se calculează dobânda compusă?

>> Articolul complet: dobânda compusă